Avans Hogeschool

Als medeondertekenaar van het Bossche Energie Coalitie neemt Avans Hogeschool graag deel aan Paleiskwartier Elektrisch. De doelstellingen daarvan passen bij de ‘Ambitie 2020’ van Avans Hogeschool waarin duurzaamheid een belangrijke aspect is. De aanpak sluit ook aan bij ons vervoersbeleid. Het aanbieden van elektrisch vervoer is één van de manieren om het reizen door onze medewerkers te verduurzamen. Het is de overeenstemming tussen visie, beleid en de uitvoering van Paleiskwartier Elektrisch met die van Avans Hogeschool die het zinvol maakt om deel te nemen.

Brabant Water

Het gemeenschappelijke karakter van het autodelen draagt bij om de elektrische voertuigen maximaal en efficiënt in te zetten. Uiteindelijk zal dit weer bijdragen om het aantal poolauto’s bij de deelnemende bedrijven in totaliteit terug te brengen in aantal. Het project heeft daarmee een tweevoudig positief effect op de CO2 uitstoot. Dit project kan tevens als stimulans dienen om andere bedrijventerreinen aan te laten sluiten. Brabant Water heeft in totaal ca. 300 voertuigen in eigen bezit. Bij uitval van elektrische voertuigen biedt dit de nodige flexibiliteit.

Ricoh Nederland

Ricoh ziet elektrisch rijden als de toekomst op het gebied van mobiliteit. Het hoofdkantoor van Ricoh is begin 2013 verhuisd van de oostzijde van ‘s-Hertogenbosch naar het Paleiskwartier. Nu nemen zij actief deel aan het elektrisch autodelen, zij hebben deze vorm van mobiliteit zelfs onderdeel gemaakt van hun mobiliteitsbeleid. Indien een medewerker een zakelijke rit in de regio maakt krijgt hij hiervoor een elektrische deelauto van het project Paleiskwartier Elektrisch ter beschikking.

UWV Den Bosch

Het UWV Den Bosch laat haar medewerkers steeds meer zakelijke ritten in de elektrische deelauto's afleggen.

Helicon MBO Den Bosch

Helicon voert een actief duurzaamheidsbeleid. Zij biedt haar medewerkers toegang tot de elektrische deelauto's van Paleiskwartier Elektrisch. De medewerkers reizen ermee naar de diverse locatie's van Helicon in Brabant. Verder gebruikt Helicon de elektrische auto voor stagebezoeken.

HAS Den Bosch

Hogeschool HAS Den Bosch heeft duurzaamheid als een van de belangrijke issues in het opleidingsprogramma en in de bedrijfsvoering en ervaart ook hoe moeilijk dat in concrete acties is te vatten. Het gezamenlijk gebruiken van middelen in het kader van mobiliteit kan daar een goede bijdrage aan leveren. Innovatief in het kader van mobiliteit is de elektrische auto. Ervaring opdoen met dit innovatieve vervoermiddel en met het delen van auto's met andere bedrijven is onze motivatie aan dit initiatief deel te nemen. De studenten Milieukunde zullen de casus mee ondersteunen en evalueren.

DAS Rechtsbijstand

Deze verzekeraar heeft meerdere vestigingen in Nederland. In het Paleiskwartier werken meer dan 100 mensen aan rechtszekerheid, zij maken veel lange en korte ritten naar rechtszittingen en klanten. Vanaf 2016 maken zij hiervoor ook gebruik van de elektrische deelauto's van Paleiskwartier Elektrisch.

Arcadis

Arcadis heeft duurzaamheid in het centrum van haar adviesfunctie en eigen bedrifjsvoering staan. Vraagstukken zoals klimaatverandering en snelle verstedelijking maken onze wereld steeds complexer. Of het nu gaat om het optimaliseren van de ruimte in steden of het bouwrijp maken van braakliggend terrein, Arcadis behaalt uitzonderlijke en duurzame resultaten voor onze klanten. Arcadis' medewerkers werken nauw samen om waarde te creëren uit gebouwde en natuurlijke omgevingen, waarbij de integratie in de bestaande omgeving voorop staat. Van winkelcentra in Shanghai tot nieuwe spoorwegsystemen in Doha en het terugdringen van de luchtvervuiling in Los Angeles. In 's-Hertogenbosch brengen de medewerkers van Arcadis deze duurzame werkwijze in de praktijk door zakelijke kilometers af te leggen in deelauto's, waaronder de 0% emissie-auto's van Paleiskwartier Elektrisch. Arcadis. Verbetering van levenskwaliteit.

Gemeente 's-Hertogenbosch

De stap van pilot projecten naar levensvatbare business cases is een belangrijk onderdeel van de visie van de gemeente ’s- Hertogenbosch op elektrisch rijden. De bijdrage van elektrisch rijden aan het gemeentelijk belang rond leefbaarheid, lokale economie en onderwijs en duurzaamheid is duidelijk aanwezig. Het project levert belangrijke informatie over spitsmijdingen, parkeren, opladen in de openbare ruimte en in een relatief beschermde omgeving, over massaal elektrisch parkeren.

Rabo Bank 's-Hertogenbosch eo

De Rabo Bank 's-Hertogenbosch eo heeft in juni 2017 haar hoofdkantoor verhuisd naar het Paleiskwartier. Zij wil haar zakelijke mobiliteit moderniseren; woonwerk verkeer met de e-bike stimuleren. Zakelijke ritten kunnen daarna met de elektrische deelauto's gemaakt worden.

Prolease

De leasemaatschappij Prolease een innoverend jong bedrijf dat met name bij vernieuwende toepassingen voorop wil lopen om enerzijds kennis en kunde op te doen in groepsverband en haar eigen bijdrage kan leveren m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elektrisch autodelen tussen bedrijven is een nieuw product voor ons. Onze rol in dit praktijkproefproject levert waardevolle informatie rond enerzijds het verleasen van elektrische voertuigen en anderzijds informatie rond het autodelen tussen bedrijven. In beide gevallen gaat het zowel om de operationele inpassingen van de voertuigen als de business case van het product en service. Daarnaast willen wij het in een later stadium als marketingtool gebruiken.