Wat is het?

Coöperatie Paleiskwartier Elektrisch organiseert het delen van elektrische auto's tussen bedrijven in het Bossche Paleiskwartier.

Paleiskwartier Elektrisch

Duurzame mobiliteit wordt de belangrijkste verandering om de doelstellingen van het Klimaatakkoord Parijs te halen. Mobiliteit wordt duurzaam als je minder autoás nodig hebt voor hetzelfde aantal ritten, en als de CO2-uitstoot van de auto's nul is.

Dat bereik je door elektrisch rijden te combineren met autodelen. Bedrijven en instellingen in het Paleiskwartier hebben in 2016 de Coöperatie Paleiskwartier Elektrisch opgericht.

De coöperatie brengt aanbodzijde en vraagzijde bij elkaar. Aan de aanbodzijde zijn dat momenteel Keyzee voor het reserveringssysteem), voertuigleveranciers Prolease en Directlease, voor laadpalen gemeente 's-Hertogenbosch en Ecotap uit Boxtel, die voor realisatie van laadinfrastructuur zorgen.

De vraagzijde bestaat uit bedrijven en instanties (Brabant Water, Rabo Bank, Avans Hogeschool, UWV, Ricoh, HAS Hogeschool, DAS Rechtsbijstand, Helicon Opleidingen, Essent) uit het Paleiskwartier die hun medewerkers gebruik laat maken van de elektrisch voertuigen. 

Het idee om elektrische auto's te gaan delen is ontstaan tijdens een overleg tussen Brabant Water en de gemeente. Brabant Water heeft vervolgens een aantal partijen geënthousiasmeerd en de gemeente heeft een projectplan omgesteld. Als snel bleken er veel partijen geïnteresseerd en fungeerde het Bossche Energie Coalitie als goed netwerk instrument.

Al snel bleek het Paleiskwartier een ideale locatie voor dit project:

-  Hoogwaardig terrein waar wonen en werken goed samengaan;

-  Veel bedrijven met een lokale en regionale functie;

-  Centrale EN decentrale parkeerplaatsen;

-  Aansluiting op het centraal station van 's-Hertogenbosch;

-  Veel bedrijven/instituten met een belangrijke maatschappelijke functie;

-  Onderwijsinstellingen met studenten die de monitoringen kunnen verzorgen;

-  En meest belangrijk enthousiaste partijen!

De belangrijkste factor is op dit moment AANDACHT. De Coöperatie biedt een zeer hoog servicenibveau en informatieniveau voor leden en rijders.