Doelstelling

Onze missie is mobiliteit te verduurzamen en de economische toplocatie Paleiskwartier bereikbaar te houden voor bewoners en medewerkers. Dat doen we door het aanbieden van elektrische deelauto's voor gebruik door bedrijven en inwoners in het Paleiskwartier.

Subdoelstellingen

  • Duurzame profilering - elektrisch rijden (op groene stroom) is zeer duurzaam en belangrijkom stappen te zetten in duurzaamheid. Paleiskwartier Elektrisch is een belangrijk onderdeel van het Bossche duurzaamheidsconvenant (BEC).
  • Woon-werk ritten in het OV - het gebruik van een elektrisch deelautopark zorgt ervoor dat gebruikers, in dit geval werknemers, een reden verliezen om de auto naar het werk te moeten. Er staat immers een poolauto klaar om de zakelijke ritten te verzorgen.
  • Elektrisch rijden toegankelijk maken - Elektrisch rijden lijkt verre van zelfsprekend, maar de juiste kennisoverdracht maakt zelfs leuk om elektrisch te rijden. Door de innovatieve inrichting met het autodelen zijn de elektrische overtuigen beschikbaar voor een brede gebruikersgroep (werkzame mensen in het Paleiskwartier). Er wordt in de breedte ervaring opgedaan met elektrisch rijden.
  • Leefbare en duurzame uitstraling van het Paleiskwartier versterken - De zakelijke ritten worden wanneer mogelijk met het elektrische voertuig uitgevoerd. Dit komt de lokale leefbaarheid ten goede. Het elektrisch rijden levert tevens een bijdrage aan het moderne karakter van het Paleiskwartier.
  • Ervaring opdoen en opschalen - het consortium ziet 'corporate electric car sharing' als een belangrijke oplossingsrichting om elektrische rijden voor de komende jaren op haalbare en betaalbare wijze te organiseren. Bij succesvolle uitvoering van deze locatie cooperatie kan de markt het concept verder gaan uitbouwen en verspreiden over Brabant.